Introductie


Ik ben Will Botermans en na de middelbare school heb ik de Hogere Laboratoriumschool (afdeling analytische chemie) in Breda gevolgd. Na afronding van deze opleiding ben ik naar Utrecht gegaan en heb daar aan de universiteit biochemie gestudeerd.

Na mijn afstuderen heb ik 13,5 jaar in het bedrijfsleven diverse uiteenlopende functies vervuld op het gebied van chemie, biochemie en biotechnologie. Tijdens de werkzaamheden in het bedrijfsleven kwam ik er steeds meer achter dat kennisoverdracht en uitleg geven de zaken waren die ik eigenlijk het meest interessant en leuk vond. Vandaar dat ik in 2003 ben overgestapt naar het onderwijs en mijn onderwijsbevoegdheden heb gehaald.

Ik heb nu al meer dan 20 jaar ervaring in het geven van les en bijles in het vak scheikunde en wat minder aantal jaren in wiskunde en natuurkunde. Momenteel ben ik met veel plezier werkzaam als eerstegraads docent scheikunde en NLT op een middelbare school in Bergen op Zoom.
 
In het huidige onderwijs wordt er van leerlingen steeds meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid geëist. Veel leerlingen hebben problemen om vanuit deze vorm van onderwijs aan het gewenste niveau te voldoen en dreigen daardoor de boot te missen. Professionele ondersteuning kan net die sturing en stimulans bij die leerling teweeg brengen die de betreffende leerling nodig heeft. Hierdoor zal hij of zij wel de voortgang van de lessen goed kunnen blijven volgen en goede resultaten behalen.
 
Dat is de reden dat ik het instituut "Bijlesdocentexactevakken" heb opgericht dat inmiddels professionele onderwijsondersteuning biedt in de vorm van bijles, huiswerkbegeleiding, studievaardigheidstraining en examentraining. Wij focussen ons met name op het gebied van de exacte vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie.
Facebook icon Volg mij op Facebook
Instagram icon Volg mij op Instagram