Nieuwsbrief

Examentrainingen schooljaar 2023-2024:

 Onze visie is, dat een goede, ervaren vakdocent (m/v) nodig is voor een examentraining. De leerlingen kunnen vaardigheden oefenen onder intensieve begeleiding van zo'n docent en leren hoe je een ingewikkeld probleem op kunt lossen. Daarom moet ongeveer twee derde van de cursustijd besteed worden aan deze begeleiding. De rest van de tijd is beschikbaar voor het maken van opgaven uit de schriftelijke examens.

 De training bestaat uit een afwisseling van zelfstandig werk aan zo'n opdracht en nabespreking van de opgave. Tijdens deze nabespreking demonstreert de docent hoe de problemen het beste aangepakt kunnen worden en laat hij/zij de leerlingen ervaren hoe aan de hand van de correctievoorschriften de cijfers worden bepaald bij een schriftelijk examen.

 De opgaven zijn zo geselecteerd, dat alle moeilijke onderwerpen aan de orde komen en gerangschikt in volgorde van toenemende complexiteit. 

 Op de volgende data worden in 2024 de examentrainingen voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie gehouden:

9 en 10 maart

16 en 17 maart

23 en 24 maart

6 en 7 april

27 en 28 april

29 april t/m 3 mei (2e week meivakantie)

11 en 12 mei


Indeling trainingsdag: 

- 09.00 - 10.30 u training

- 10.30 - 10.45 u: pauze

- 10.45 - 12.15 u: training

- 12.15 - 12.45 u: pauze

- 12.45 - 15.00 u: training

- 15.00 - 15.15 u: pauze

- 15.15 - 17.00 u: training

Lunch en tussendoortjes worden verzorgd door de organisatie.

Voor verdere informatie kunt u ons bellen op 06-13449451 of mailen naar: info@bijlesdocentexactevakken.nl.

 

 Gegarandeerd een geslaagde training! 

Studenten MBO-4 die door willen stromen naar het HBO en daarvoor extra kennis en vaardigheden op het gebied van de exacte vakken nodig hebben, kunnen ook bij Bijlesdocentexactevakken terecht. Wij hebben reeds ervaring in huis om deze studenten hierin te begeleiden.
Facebook icon Volg mij op Facebook
Instagram icon Volg mij op Instagram