Werkwijze

Uiteraard wordt er altijd op de afgesproken tijd begonnen. De leerling wordt eerst een drankje aangeboden en daarna wordt hij of zij gevraagd naar de gewenste indeling van de les. Als de leerling niet een specifieke wens heeft dan zal er door ons aan de hand van gestelde vragen worden geanalyseerd waar het probleem zit. Na het vaststellen van het probleem zal de stof stap voor stap aan de leerling worden uitgelegd totdat de leerling het begrijpt. Aan de hand van opgaven die de leerling getracht heeft te maken en nog niet gemaakte opgaven wordt nagegaan of de leerling het werkelijk heeft begrepen of nog bepaalde denkfouten maakt. Deze denkfouten worden eruit gehaald door terug te grijpen naar de “stap voor stap uitleg” die vóór de opgaven heeft plaatsgevonden.Aan het einde van de bijles wordt, waar nodig, geadviseerd om bepaalde theorie nog eens te bestuderen en/of bepaalde opgaven nog eens te maken.

Bij een studievaardigheidstraining wordt zo nauwkeurig mogelijk geanalyseerd hoe de leerling tot op heden zijn zaken bestudeert en de planning verzorgt. Vervolgens wordt gevraagd waarom de studie op die wijze wordt aangepakt om op die manier samen met de leerling te komen tot een motiverende, efficiënte aanpak en/of planning. 

Tijdens huiswerkbegeleiding zit de leerling in alle rust het huiswerk te maken en kan waar nodig vragen stellen aan de surveillerende docent.

Een examentraining zal bij voorkeur gedurende een geheel weekend plaatsvinden. Tijdens dit weekend zal een ervaren docent de gehele examenstof in gedeelten uitleggen, waarbij na elk gedeelte een aantal opgaven op examen-niveau door de leerlingen worden gemaakt. De opgaven waar de leerlingen problemen mee hebben worden uiteraard door de docent uitgebreid besproken. De grote voordelen van examentraining bij Bijlesdocentexactevakken zijn: groepsgrootte maximaal 5 leerlingen; veel gelegenheid tot vragen; dicht in de buurt en gunstige prijs. Kortom: ontspannen en met veel vertrouwen het (school)examen in!


Voor meer informatie m.b.t. examentrainingen in schooljaar 2019-2020 zie ook onder nieuwsbrief op deze website.

Bij alle bovenstaande ondersteuningsvormen kan uiteraard (structurele) terugkoppeling naar de ouders plaatsvinden.

 

 

Facebook icon Volg mij op Facebook
Instagram icon Volg mij op Instagram